• HC Naslovna

Medical Dimension, Maestre

Medical dimension nastoji postići ravnotežu između profita i pomoći te se koncentrira na stvaranje jednostavnih, brzih i održivih zdravstvenih usluga pomoću integriranog sustava zdravstvenih vještina i iskustva. Naši doktori se mogu pohvaliti značajnim kvalitetnim i obilnim iskustvom u bolnicama i poliklinikama te privatnim klinikama. Zdravstveni ured otvoren svaki dan u godini od 9 do 20 sati prema ugovorenom terminu za opće i pedijatrijske posjete.
Medical Dimension pruža uslugu kućne njege u Rimu i u okolici, direktno u domu pacijenata, u hotelima i uredima.
Naše usluge kućne njege su namijenjene pacijentima koji:
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu zbog liječničkog pregleda ili liječenja lijekovima.
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu u ugovoreno vrijeme za posjetu zbog osobnih obaveza
-trebaju liječnički pregled, lijekove, itd. u točno određeno vrijeme tijekom dana
-privremeno ne mogu kontaktirati svog doktora
-trebaju specijalistički pregled za posebne terapeutske potrebe
-trebaju preporuku za zdravstvene usluge, usluge psihologa ili usluge njege u Rimu i okolici za kraće vrijeme, npr. za vrijeme odmora ili poslovnog puta
-Specijalisti i liječnici opće prakse djeluju u Rimu, Provinciji Rima, Parmi, Veneciji, Lidu, Mestre, Padovi, Firenci, Milanu, Napulju.

Pružamo lako dostupne, brze i pouzdane zdravstvene usluge koje se prilagođavaju potrebama pacijentama u Vašem domu (čak i u hotelima) ili u našim ambulantama:
Opći sistematski pregled
Pedijatrijski sistematski pregled
Operativni  liječnički pregled
Dermatološki liječnički pregled
Zdravstvene i operativne zahvate kao to su uklanjanje šavova, zavijanje kirurških rana, nanošenje biološkog ljepila na otvorene rane, itd.
Psihološku pomoć
Propisivanje lijekova
Potvrde za provođenje školskih sportskih aktivnosti (za izvannastavne aktivnosti, igre i zabavu)
Potvrde za dozvolu za letenje
Usluge medicinskih sestara
Fizioterapeutske zahvate

Naši liječnici su dostupni 24 sata dnevno, 356 dana u godini, te će Vam brzo i spremno odgovoriti. Svi naši zaposlenici tečno govore engleski.
Nadalje, jedan od naših glavnih ciljeva je pomoć i podrška roditeljima u organizaciji prvih koraka u rastu i razvoju njihove djece.
Kako bismo postigli taj cilj, osim naših tradicionalnih usluga, stvorili smo „Cresciamo con te“ (Rastemo s vama), uslugu telefonskog konzultiranja za mame i tate koji imaju pitanja ili sumnje o važnim odlukama rasta i razvoja. Usluga se najčešće koristi kada pedijatri državnih zdravstvenih ustanova nisu dostupni.
Ono što je potrebno naglasiti da ovaj projekt nije usluga hitne službe i ne zamjenjuje uobičajene zdravstvene preglede.

Medical Dimension, Padova

Medical dimension nastoji postići ravnotežu između profita i pomoći te se koncentrira na stvaranje jednostavnih, brzih i održivih zdravstvenih usluga pomoću integriranog sustava zdravstvenih vještina i iskustva.
Naši doktori se mogu pohvaliti značajnim kvalitetnim i obilnim iskustvom u bolnicama i poliklinikama te privatnim klinikama.
Zdravstveni ured otvoren svaki dan u godini od 9 do 20 sati prema ugovorenom terminu za opće i pedijatrijske posjete.
Medical Dimension pruža uslugu kućne njege u Rimu i u okolici, direktno u domu pacijenata, u hotelima i uredima.
Naše usluge kućne njege su namijenjene pacijentima koji:
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu zbog liječničkog pregleda ili liječenja lijekovima.
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu u ugovoreno vrijeme za posjetu zbog osobnih obaveza
-trebaju liječnički pregled, lijekove, itd. u točno određeno vrijeme tijekom dana
-privremeno ne mogu kontaktirati svog doktora
-trebaju specijalistički pregled za posebne terapeutske potrebe
-trebaju preporuku za zdravstvene usluge, usluge psihologa ili usluge njege u Rimu i okolici za kraće vrijeme, npr. za vrijeme odmora ili poslovnog puta
Specijalisti i liječnici opće prakse djeluju u Rimu, Provinciji Rima, Parmi, Veneciji, Lidu, Mestre, Padovi, Firenci, Milanu, Napulju.

Pružamo lako dostupne, brze i pouzdane zdravstvene usluge koje se prilagođavaju potrebama pacijentama u Vašem domu (čak i u hotelima) ili u našim ambulantama:
Opći sistematski pregled
Pedijatrijski sistematski pregled
Operativni  liječnički pregled
Dermatološki liječnički pregled
Zdravstvene i operativne zahvate kao to su uklanjanje šavova, zavijanje kirurških rana, nanošenje biološkog ljepila na otvorene rane, itd.
Psihološku pomoć
Propisivanje lijekova
Potvrde za provođenje školskih sportskih aktivnosti (za izvannastavne aktivnosti, igre i zabavu)
Potvrde za dozvolu za letenje
Usluge medicinskih sestara
Fizioterapeutske zahvate

Naši liječnici su dostupni 24 sata dnevno, 356 dana u godini, te će Vam brzo i spremno odgovoriti. Svi naši zaposlenici tečno govore engleski.
Nadalje, jedan od naših glavnih ciljeva je pomoć i podrška roditeljima u organizaciji prvih koraka u rastu i razvoju njihove djece. Kako bismo postigli taj cilj, osim naših tradicionalnih usluga, stvorili smo „Cresciamo con te“ (Rastemo s vama), uslugu telefonskog konzultiranja za mame i tate koji imaju pitanja ili sumnje o važnim odlukama rasta i razvoja. Usluga se najčešće koristi kada pedijatri državnih zdravstvenih ustanova nisu dostupni.
Ono što je potrebno naglasiti da ovaj projekt nije usluga hitne službe i ne zamjenjuje uobičajene zdravstvene preglede.

Medical Dimension, Parma

Medical dimension nastoji postići ravnotežu između profita i pomoći te se koncentrira na stvaranje jednostavnih, brzih i održivih zdravstvenih usluga pomoću integriranog sustava zdravstvenih vještina i iskustva.
Naši doktori se mogu pohvaliti značajnim kvalitetnim i obilnim iskustvom u bolnicama i poliklinikama te privatnim klinikama.
Zdravstveni ured otvoren svaki dan u godini od 9 do 20 sati prema ugovorenom terminu za opće i pedijatrijske posjete.
Medical Dimension pruža uslugu kućne njege u Rimu i u okolici, direktno u domu pacijenata, u hotelima i uredima.
Naše usluge kućne njege su namijenjene pacijentima koji:
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu zbog liječničkog pregleda ili liječenja lijekovima.
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu u ugovoreno vrijeme za posjetu zbog osobnih obaveza
-trebaju liječnički pregled, lijekove, itd. u točno određeno vrijeme tijekom dana
-privremeno ne mogu kontaktirati svog doktora
-trebaju specijalistički pregled za posebne terapeutske potrebe
-trebaju preporuku za zdravstvene usluge, usluge psihologa ili usluge njege u Rimu i okolici za kraće vrijeme, npr. za vrijeme odmora ili poslovnog puta
Specijalisti i liječnici opće prakse djeluju u Rimu, Provinciji Rima, Parmi, Veneciji, Lidu, Mestre, Padovi, Firenci, Milanu, Napulju.

Pružamo lako dostupne, brze i pouzdane zdravstvene usluge koje se prilagođavaju potrebama pacijentama u Vašem domu (čak i u hotelima) ili u našim ambulantama:
Opći sistematski pregled
Pedijatrijski sistematski pregled
Operativni  liječnički pregled
Dermatološki liječnički pregled
Zdravstvene i operativne zahvate kao to su uklanjanje šavova, zavijanje kirurških rana, nanošenje biološkog ljepila na otvorene rane, itd.
Psihološku pomoć
Propisivanje lijekova
Potvrde za provođenje školskih sportskih aktivnosti (za izvannastavne aktivnosti, igre i zabavu)
Potvrde za dozvolu za letenje
Usluge medicinskih sestara
Fizioterapeutske zahvate

Naši liječnici su dostupni 24 sata dnevno, 356 dana u godini, te će Vam brzo i spremno odgovoriti. Svi naši zaposlenici tečno govore engleski.
Nadalje, jedan od naših glavnih ciljeva je pomoć i podrška roditeljima u organizaciji prvih koraka u rastu i razvoju njihove djece. Kako bismo postigli taj cilj, osim naših tradicionalnih usluga, stvorili smo „Cresciamo con te“ (Rastemo s vama), uslugu telefonskog konzultiranja za mame i tate koji imaju pitanja ili sumnje o važnim odlukama rasta i razvoja. Usluga se najčešće koristi kada pedijatri državnih zdravstvenih ustanova nisu dostupni.
Ono što je potrebno naglasiti da ovaj projekt nije usluga hitne službe i ne zamjenjuje uobičajene zdravstvene preglede.

Medical Dimension, Rim

Medical dimension nastoji postići ravnotežu između profita i pomoći te se koncentrira na stvaranje jednostavnih, brzih i održivih zdravstvenih usluga pomoću integriranog sustava zdravstvenih vještina i iskustva.
Naši doktori se mogu pohvaliti značajnim kvalitetnim i obilnim iskustvom u bolnicama i poliklinikama te privatnim klinikama.
Zdravstveni ured otvoren svaki dan u godini od 9 do 20 sati prema ugovorenom terminu za opće i pedijatrijske posjete.
Medical Dimension pruža uslugu kućne njege u Rimu i u okolici, direktno u domu pacijenata, u hotelima i uredima.
Naše usluge kućne njege su namijenjene pacijentima koji:
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu zbog liječničkog pregleda ili liječenja lijekovima.
-imaju poteškoća s dolaskom u bolnicu u ugovoreno vrijeme za posjetu zbog osobnih obaveza
-trebaju liječnički pregled, lijekove, itd. u točno određeno vrijeme tijekom dana
-privremeno ne mogu kontaktirati svog doktora
-trebaju specijalistički pregled za posebne terapeutske potrebe
-trebaju preporuku za zdravstvene usluge, usluge psihologa ili usluge njege u Rimu i okolici za kraće vrijeme, npr. za vrijeme odmora ili poslovnog puta

Specijalisti i liječnici opće prakse djeluju u Rimu, Provinciji Rima, Parmi, Veneciji, Lidu, Mestre, Padovi, Firenci, Milanu, Napulju.

Pružamo lako dostupne, brze i pouzdane zdravstvene usluge koje se prilagođavaju potrebama pacijentama u Vašem domu (čak i u hotelima) ili u našim ambulantama:
-Opći sistematski pregled
-Pedijatrijski sistematski pregled
-Operativni  liječnički pregled
-Dermatološki liječnički pregled
-Zdravstvene i operativne zahvate kao to su uklanjanje šavova, zavijanje kirurških rana, nanošenje biološkog ljepila na otvorene rane, itd.
-Psihološku pomoć
-Propisivanje lijekova
-Potvrde za provođenje školskih sportskih aktivnosti (za izvannastavne aktivnosti, igre i zabavu)
-Potvrde za dozvolu za letenje
-Usluge medicinskih sestara
-Fizioterapeutske zahvate

Naši liječnici su dostupni 24 sata dnevno, 356 dana u godini, te će Vam brzo i spremno odgovoriti. Svi naši zaposlenici tečno govore engleski.

Nadalje, jedan od naših glavnih ciljeva je pomoć i podrška roditeljima u organizaciji prvih koraka u rastu i razvoju njihove djece.
Kako bismo postigli taj cilj, osim naših tradicionalnih usluga, stvorili smo „Cresciamo con te“ (Rastemo s vama), uslugu telefonskog konzultiranja za mame i tate koji imaju pitanja ili sumnje o važnim odlukama rasta i razvoja. Usluga se najčešće koristi kada pedijatri državnih zdravstvenih ustanova nisu dostupni.
Ono što je potrebno naglasiti da ovaj projekt nije usluga hitne službe i ne zamjenjuje uobičajene zdravstvene preglede.

Medicinski centar Podnar, Šenčur

Medicinski center Podnar je privatna ginekološka ambulanta, koja nudi zdravstvenu zaštitu žena tijekom cjelog života. Visoka stručnost i ljubaznost osoblja i vrhunski aparati u prijatnim i udobnim prostorima omogučavaju kvalitetnu ponudu u prevenciji i liječenju ginekoloških oboljenja. Temeljna djelatnost centra je na jednoj strani praćenje trudnoće i dijagnostika kromosomskih i razvojnih poremećaja djeteta, a na drugoj neinvazivno liječenje urinarne inkontinencije kod žena (i muškaraca nakon operativnih zahvata prostate). Jedini u Sloveniji izvodimo kombiniranu terapiju inkontinencije sa magnetnom stimulacijom i laserskom termolizom, što se izkazalo za najefikasniji način liječenja i prevencije inkontinencije bez operativnih zahvata.
MC Podnar nalazi se na veoma pristupačnoj lokaciji u poslovnoj coni Šenčur, sa besplatnim parkingom ispred prostora.

USLUGE
1. GINEKOLOGIJA
- ginekološki pregled
- vaginalni ultrazvuk
- PAPA test
- uzimanje briseva na patogene bakterije, Streptokok, klamidiju, HPV
- konzultacije i savjetovanja

2. LIJEČENJE URINARNE INKONTINENCIJE SA MAGNETOTERAPIJOM  I/ILI LASERSKIM TRETMANOM

3. PORODILJSTVO
- utvrđivanje trudnoće i određivanje pretraga na početku trudnoće
- pračenje trudnoće
- ultrazvučna diagnostika kromosomskih i razvojnih poremećaja u razvoju djeteta:
(procjena nuhalnog nabora sa izračunom za rizik od trisomije 21 (Down sindrom) sa FMF certifikatom ("mini anomaly scan"); NIPT; UZ morfologija djeteta ("anomaly scan"), kontrola rasta djeteta...)
- priprema na porod

4. SAVJETOVANJE OKO ODUZIMANJA MATIČNIH STANICA IZ PUPČANICE

5. ULTRAZVUK TRBUH

MEDIPOM, Zagreb

Mlada smo, ali perspektivna tvrtka koja se bavi prodajom, servisiranjem i iznajmljivanjem medicinskih i invalidskih pomagala. Pružamo uslugu opremanja domova za starije i nemoćne. Također obavljamo dostavu u cijeloj Hrvatskoj.

Cilj nam je olakšati život starijim i nemoćnim osobama te osobama s invaliditetom. Zato pružamo velik izbor pomagala po pristupačnim cijenama. Dođite i uvjerite se sami!

Menssana klinika, Beograd

Specijalna bolnica Menssana 23 godine sa Vama!

Dr. Zoran Lekić, specijalist opće, plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, subspecijalista transplantacije kose i laserske estetske kirurgije osniva 1993 godine među prvima na ovim prostorima ordinaciju "MENS SANA" koja 2008 godine prerasta u specijalnu bolnicu.
Preko 30 godine kirurškog iskustva (od 1985) i 27 godina bavljenja estetskom kirurgijom od (1989) daje Dr. Lekiću i njegovom timu dovoljno sigurnosti i iskustva za uspješno obavljanje svih operacija iz oblasti opće, plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije.

Nalazimo se u prelijepom ambijentu Košutnjaka, u ulici Kneza Višeslava 36, ​​u prostoru od preko 400m2, okruženom šumom.

Zadovoljstvo nam je da kažemo da postojimo dugi niz godina, a ponosni smo što u našoj bolnici možemo pružiti mir, njegu, znanje i suvremene metode liječenja. Pratimo sve svjetske trendove estetske kirurgije, odabiremo i primjenjujemo najbolje metode.

U našoj bolnici se mogu uraditi sve potrebne pripreme za operativne zahvate, te je u tu svrhu formirana prijemno dijagnostička služba s laboratorijem, ultrazvučnom dijagnostikom i internom medicinom što pacijentima osigurava maksimalnu udobnost i diskreciju.

Ljubaznost, stručnost i savjesnost našeg osoblja doprinose udobnosti boravka i prilagođeni su pojedinačnim zahtjevima i različitim potrebama svakog pacijenta.

Stalna edukacija i korištenje najkvalitetnijih preparata, rezultirao je velikim brojem zadovoljnih i vjernih klijenata

Pozivamo Vas da nas s punim povjerenjem posjetite I uvjerite se u profesionalan i stručan pristup savakom klijentu.

 

Vaša ljepota biti će naš zajednički uspjeh!

Menssana,

Mentalni trening

Tvrtka Mentalni Trening bavi se mentalnom pripremom sportaša i psihološkim savjetovanjem ostatka populacije. Mentalni treneri su diplomirani psiholozi a glavna područja našeg rada sa sportašima su koncentracija i fokus, motivacija te upravljanje emocijama. Mentalnu pripremu provodimo sa sportašima svih razina profesionalnosti, od rekreativaca do profesionalnih sportaša,  pa sve do onih koji samo žele raditi na sebi.

Također, radimo sa svim uzrastima, počevši sa djecom u sportu nadalje. Kroz individualni rad sa sportašem nudimo program posebno dizajniran za potrebe svakog pojedinog sportaša u kojem ćemo ga podučiti velikom broju provjerenih tehnika. Sastanci se provode 1-2 puta tjedno u uredu ili na terenu i kroz to vrijeme se prati sportašev napredak i prilagođava program. Osim individualnog rada, nudimo i rad u grupama.

Rad u grupama je posebno oblikovan za mlađe uzraste djece u sportu koja kroz grupne radionice prolaze kroz osnove mentalne pripreme. Provodimo i edukacije posebno oblikovane za trenere u kojima nastojimo prenijeti svoje znanje trenerima kako najbolje pomoći svojim sportašima kada im je to najpotrebnije. U ponudi naših usluga je i edukaciju za roditelje sportaša u kojoj roditeljima dajemo alate za razvoj komunikacije i pružanje podrške svom djetetu u sportu.

Uspješno surađujemo i s klubovima raznih sportova na poluprofesionalnoj i profesionalnoj razini. Neki od vrhunskih sportaša s kojima radimo su Roko Leni Ukić, Ante Budimir, Ivana Habazin, Borna Barišić i mnogi drugi. Možete nas pronaći u Zagrebu, a za sva dodatna pitanja posjetiti našu web stranicu (www.mentalnitrening.com) ili nam se javite putem maila (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). 

Morita Dentalni Rendgen Centar, Beograd

MORITA Dentalni Rendgen Centar je osnovan 2010. godine. Za razliku od ostalih djelatnosti, u radiografiji godina osnivanja je bitna koliko i u životu, dakle što je centar mlađi to je bolje.

Po zakonu svako rendgensko snimanje mora odobriti stomatolog zaposlen u Morita Centru, što nas također izdvaja kao Centar koji maksimalno vodi računa o Vašoj sigurnosti i nužnosti Vašeg izlaganja rendgenskom zračenju.

Posjedujemo digitalne rendgen aparate posljednje generacije. Naši aparati su proizvedeni 2016. godine, atestirani, certificirani i potpuno sigurni za rad. Morita rendgen aparati se odlikuju izuzetnom preciznošću i minimalnim nivoom zračenja, koji je potpuno siguran za ljudski organizam a pri tom dovoljan za proizvodnju kristalno jasne slike.

Centar je dobio ime upravo po proizvođaču: J.Morita iz Japana, koji je u svojoj dugoj praksi proizvodnje stomatološke opreme zauzeo vodeće mjesto po kvaliteti.

Rendgen Morita

Posebno se izdvajaju njihovi rendgen aparati čija preciznost teško se može izmjeriti sa bilo kojim drugim proizvođačem, a i nakon mnogo godina istraživanja uspjeli su da nivo zračenja svedu na minumum dovoljan za proizvodnju kristalno jasne slike, a potpuno siguran za ljudski organizam.

Multiray centar, Zagreb

MultiRay Centar nudi Vam vrhunske usluge digitalnog rendgena. Radimo digitalne snimke dentalne radiologije: digitalni ortopan, kraniogram ( L-L i P-A ), CBCT, intraoralne snimke, zagrizne snimke.

Kao jedna od najvećih prednosti digitalnog rendgena najčešće se spominje smanjenje doze zračenja. Postoje još neke prednosti digitalne tehnologije, digitalna rendgenska snimka je puno sadržajnija i praktičnija od klasične analogne snimke. Digitalna snimka se uz pomoć računala može poboljšati, zumirati itd. Također, lakše se pohranjuje, te se jednostavno kopira i ponovno otvara na drugoj lokaciji. 

U Multiray centru koristimo najsuvremeniju tehnologiju za intraoralnu i extraoralnu radiografiju:

INTRAORALNA DIJAGNOSTIKA

DIGORA® Optime New: New DIGORA® Optime implementira najnovije tehnološke inovacije, uz zadržavanje prepoznatljive DIGORA®učinkovitosti.

MINIRAY® Važan dio svakodnevne prakse, MINRAY® intraoralni rendgen, napredne DC tehnologije i jedinstvenih mogućnosti, svrstava se u zasebnu klasu.   Teleskopska i neograničeno podesiva ruka, pruža slobodu pozicioniranja.

 EKSTRAORALNA DIJAGNOSTIKA

CRANEX® D direkt digitalni panoramski i kefalometrijski sustav.

3D DIJAGNOSTIKA

SCANORA® 3D Dentalni CT sustav sa dodatnim panoramskim senzorom, SCANORA® 3D pruža vrhunsku svestranost kombiniranjem cone beam 3D snimanja, 4 Fields of view - FOV i dodatnim panoramskim senzorom. Pritiskom na dugme, uređaj automatski prebacuje između 3D i panoramskog slikanja, čineći ga brzim i praktičnim.

VRHUNSKA USLUGA

  • Smanjeno zračenje 
  • Značajno smanjenje zračenja potrebnog za dobivanje kvalitetne snimke.
  • Snimka odmah, bez čekanja 
  • Naručivanje nije potrebno, snimke su gotove odmah.
  • Vrhunska tehnologija 
  • Naša oprema zadovoljava ISO 9001 norme kvalitete.
  • Najpreciznije snimka
  • Besplatan parking 

Očna poliklinika Medić, Jukić, Split

Poliklinika za oftalmologiju s dnevnom bolnicom dr. Medić, dr. Jukić njeguje dugu tradiciju izvrsnosti u oftalmologiji. Prostire se na više od 500 m², smještena u širem gradskom centru, pokraj shopping centra Joker, okružena trima velikim prometnicama. Naš iskusni liječnički tim obavlja oftalmološke preglede i operacije koristeći najsuvremeniju opremu za dijagnostiku i liječenje očnih bolesti.

Tri operacijske dvorane, dvije ambulante i dijagnostički kabineti osiguravaju nesmetan rad u mirnom okruženju. Nudimo kompletnu oftalmološku uslugu – oftalmološke preglede, kompletne dijagnostičke usluge, lasersko skidanje dioptrije, operacije mrena, operacije vitrektomije te plastične i estetske operacije.

U skladu sa suvremenim trendovima, u Poliklinici se primjenjuje princip ambulantnog liječenja u obliku dnevne bolnice: sve što želite i što Vam je preporučeno, od dijagnostičkih pretraga preko zahvata do poslijeoperacijskog oporavka, obavite unutar nekoliko sati. Time Vam osiguravamo vrhunsku zdravstvenu zaštitu i visoki komfor uz istovremeno smanjenje troškova.

USLUGE

LASERSKA KOREKCIJA VIDA

Lasersko skidanje dioptrije je postupak kojim se poboljšava vid i opća kvaliteta života. Nema više svakodnevnog skidanja leća prije spavanja ni traženja naočala. Vožnja noću, plivanje, ronjenje, skijanje, pa čak i ekstremni sportovi, više nisu ograničenje, nego užitak. Mnogi su se poznati sportaši odlučili za lasersku operaciju i iznimno su zadovoljni rezultatom. Jedino što žale je što to nisu učinili ranije.

Očna poliklinika Medić, Jukić u Splitu njeguje dugu tradiciju izvrsnosti u oftalmologiji. Koristimo isključivo najsuvremeniju opremu za dijagnostiku i liječenje očnih bolesti. Kao primjer najnovije tehnologije izdvajamo Allegretto EyeQ laser, izuzetne brzine i preciznosti, kojem su potrebne samo dvije sekunde da skine cijelu dioptriju.

OPERACIJA SIVE MRENE

U Očnoj poliklinici Medić, Jukić vrši se najmodernija varijanta PHACO operacije katarakte kroz rez manji od 2 mm. S obzirom na kratkotrajnost zahvata, laički se često naziva “laserskom operacijom mrene”.

Operativni zahvat koji provodimo u Očnoj poliklinici Medić, Jukić je potpuno bezbolan i omogućava pacijentima da već sat vremena nakon operacije pođu kući.

Ultrazvučna operacija sive mrene jedna je od najučinkovitijih i najizvođenijih operacija u medicini.

OPERACIJE ABLACIJE RETINE (ODIGNUĆA MREŽNICE)

Odignuće mrežnice predstavlja jedno od hitnih stanja u oftalmologiji koje se zbrinjava isključivo operativno. Dvije su glavne operativne metode: konvencionalna metoda i vitrektomija.

Konvencionalne metode predstavljaju “vanjski” pristup i takvu metodu najčešće koristimo kod plićih ablacija s manjim rupturama.

Novija metoda koja se češće izvodi jest vitrektomija (PPV) je metoda “unutrašnjeg” pristupa.

OPERACIJA GLAUKOMA

Ranim otkrivanjem i pravovremenim liječenjem moguće u potpunosti izbjeći teže komplikacije bolesti. Zahvaljujući vrhunskim dijagnostičkim uređajima i educiranom osoblju, u Očnoj poliklinici Medić, Jukić imamo sve potrebno za rano otkrivanje, liječenje i praćenje glaukomskih bolesnika.

KOREKCIJA OČNIH KAPAKA (BLEFAROPLASTIKA)

Blefaroplastika se izvodi kao jednodnevna kirurgija.

Postupak se izvodi uz lokalnu anesteziju tako da ste budni za vrijeme zahvata. Također se ovaj postupak u svojim varijacijama koristi i kod drugih stanja patologije vjeđa kao što su: poremećaji položaja vjeđa (entropij i ektropij), defekti kože (tumori, nakupine masti-ksantelazme i ateromi, upalne promjene vjeđa-chalaziona-jačmenac, bradavice kože-veruke, defekti rasta trepavica-trihijaza i drugi poremećaji).

Uz novu tehnologiju i vrhunski tim liječnika, koji su svoje iskustvo stekli na ukupno više od 50.000 zahvata, o Vama se brine još šest osoba srednje medicinske struke i šest vanjskih suradnika. Poliklinika Medić, Jukić svoju djelatnost obavlja i redovito nadopunjuje u skladu s potrebama korisnika i relevantnim propisima, primjenjujući sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2008.

 

Oftalmološka ordinacija dr.Elma Sontacchi, Osijek

OFTALMOLOŠKA ORDINACIJA DR. ELMA SONTACCHI, specijalist oftalmologije, pruža svoje usluge pacijentima od 1999. godine. Oftalmološki pregledi djece i odraslih vrše se u moderno uređenom prostoru od 150 m2 u Gundulićevoj ulici 23 u Osijeku, s osiguranim parkirnim  mjestima. 
Vrše se oftalmološki pregledi za naočale i sve vrste  kontaktnih  leća, dijagnostika (OCT, vidno polje, kornealna topografija), praćenje  i liječenje bolesti prednjeg i stražnjeg očnog segmenta i glaukoma.

U vrhunski opremljenoj operacijskoj sali , koja ima kontrolirane uvjete izmjene filtriranog zraka i osigurano je neprekinuto napajanje električnom energijom, vrše se operacijski zahvati:

- ambulantno, ultrazvučnom metodom operacije sive mrene – katarakte
- operacijski zahvati na vjeđama i vanjskim dijelovima oka

Aplikacijom botoxa , osim u kozmetske svrhe, liječim blefarospazam i hemifacijalni spazam, te apliciram intradermalne filere u kozmetske svrhe.
Uz oftalmološku ordinaciju, na usluzi je i očna optika koja garantira vrhunsku kvalitetu naočalnih leća i vrhunsku  izradu naočala za djecu i odrasle.

 

Opća bolnica Atlas, Beograd

Atlas je prva srpska privatna bolnica fokusirana na kirurške usluge koje pružaju vrhunski stručnjaci

Naše osoblje čine lideri iz područja svoje specijalizacije koji prate najsuvremenije trendove i pohađaju stalnu obuku i stručno usavršavanje, kako bi svojim klijentima ponudili samo najefikasnije i najnaprednije metode liječenja. Opća bolnica „Atlas“ postoji od 2006. godine.  Nastala je iz bolnice za plastičnu kirurgiju „Komnenus“ koja je proširenjem djelatnosti prerasla u opću bolnicu Atlas.

Bolnica radi 24h dnevno, 365 dana u godini, prostire se u dva moderna i luksuzna objekta površine  1200m² + 400m²  u samom centru Beograda .

Prostor i oprema
Prostor naše bolnice nalazi se u objektu od 1.600 kvadrata, smještenom u mirnom i ugodnom okruženju.
Projektiran je i uređen prema najnovijim svjetskim standardima.
Ulaganjem u najnoviju i najbolju opremu koja ispunjava najviše standarde, Atlas bolnica se pozicionirala u sam vrh privatne medicinske prakse u Srbiji.

Bolnica ima na raspolaganju

4 operacijske sale

6 bolničkih apartmana

6 apartmana za produženu njegu i oporavak

32 bolnička kreveta (15 – stacionarno liječenje, 5-intenzivna kirurška njega, 12-produžena njega i fizikalna terapija pacijenata)

8 polikliničkih ambulanti

6 ambulantnih vozila

Bolnica se trenutno sastoji iz poliklinike koja obuhvata jednu kirušku salu i 8 ambulanti za preglede iz: opće kirurgije, plastične kirurgije, ginekologije, ortopedije, urologije, vaskularne kirurgije, interne medicine, kardiologije, reumatologije, hematologije, pulmologije, pedijatrije, stomatologije, sve vrste laboratorijskih usluga.

Dijagnostički i endo centar posjeduje jednu operacijsku salu, kabinete za RTG dijagnostiku , mamografiju , sve vrste skopija , dva previjališta i sobu sa 3 bolnička kreveta za dnevnu kirurgiju.

Kirurški blok naše bolnice posjeduje 2 operacijske sale koje su kompletno opremljene za sve vrste najsloženijih kirurških intervencija sa odjeljenjem za intenzivnu njegu koji ima 5 bolničkih kreveta.

Stacionar ima 20 bolničkih kreveta u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim apartmanima koji su opremljeni suvremenim krevetima, instrumentima za praćenje stanja pacijenta, wc sa tuš kabinom, kablovska TV, WiFi, VPN, Videosecurity, IP Video Phone.

U okviru bolnice nalazi se i prošireno krilo od 400m² sa prostorom za fizikalnu terapiju, 5 apartmana i 12 kreveta za postoperativni oporavak pacijenta sa produženom njegom , boravkom i fizikalnom terapijom.

 

Usluge

Estetska, plastična i rekonstruktivna kirurgija
Centar za bolesti kralježnice
Ortopedija
Fizikalna medicina
Kirurgija
Ginekologija
Urologija
Pregledi, dijagnostika i laboratorij
Neurokirurgija
Bioregenerativna medicina
Terapija bola
Antiaging

 

Opća Bolnica Sveti Jovan, Zrenjanin

Ljubazno i profesionalno osoblje koje Vas očekuje od prijemnog šaltera do ljekara specijaliste koji vrši preglede, uz puno poštovanje Vaše ličnosti i razumijevanje Vaših potreba i tegoba je ono što nas već godinama čini prepoznatljivim, a sa tom tradicijom nastavlja se i u novootvorenoj bolnici Sveti Jovan.

Naša visokostručna osposobljenost uz primjenu adekvatne aparature koja podrazumijeva potpuno opremljen rendgen kabinet sa čak tri aparata, kao i ultrazvučni doppler kabinet, daju nam mogućnost da riješimo sve Vaše zdravstvene dijagnostičke probleme. U planu je nabavka CT aparata koji bi značajno proširio spektar naših mogućnosti.

Prostor u kome se sada nalazimo podliježe normativima svjetskih standarda za Zdravstvene ustanove i čini ga najmodernijim u regiji, a samim tim i prijatnim za boravak pacijenata.

Naše usluge ne završavaju se u tom smislu dijagnostičkim metodama, već smo u prilici da Vam ponudimo i laboratorijske usluge, kao i brojne preglede liječnika različitih specijalnosti, čime se zaokružuje cjelina u Vašem liječenju na najefikasniji mogući način, dolascima u zakazano vrijeme, ali i urgentnom obradom hitnih pacijenata.

Optika Zorko, Slavonski Brod

O NAMA
Naša tvrtka samostalno egzistira 32 godine na adresi P. Krešimira IV br 3 Slavonski Brod.
Bavimo se izradom i popravkom naočala, prodajom sunčanih naočala kao i kontaktnim lećama i pripadajućim otopinama i priborom za iste. U ponudi imamo visoko brandirane okvire i sunčane naočale, kao i one nešto nižeg cjenovnog razreda.

Obratite nam se sa povjerenjem!

 

Ordinacija Cekić, Zagreb

Ordinacija Cekić je grupna privatna praksa, osnovana 1992. godine kao specijalistička ordinacija iz područja parodontologije, dentalne patologije i oralne medicine. Danas je prerasla u ustanovu koja pokriva sve segmente dentalne medicine, stavljajući individualne potrebe pacijenta u fokus te njegujući isključivo najviše stručne standarde i multidisplinarnu suradnju.Tradiciju od preko 40 godina u vrhunskoj stomatologiji potkrepljuju brojna priznanja prof. dr. sc. Ane Cekić Arambašin koja je svojim radom i zalaganjem doprinijela poboljšanju struke na našim prostorima, a 24 godina vlastite private prakse daje nam potrebno iskustvo u svakodnevnom radu s pacijentima. Zadatak našeg tima stomatologa, suradnika, asistenata i ostalih zaposlenika je zadovoljiti najzahtjevnije pacijente i to kroz stalno osobno usavršavanje i komunikaciju koja je temelj svake uspješne ordinacije.
Temeljne vrijednosti na kojim počiva naš posao su:
Individualni pristup
Kontinuirana edukacija
Suradnja
Znanost
Organizacija
Tradicija
Ordinacija Cekić članica je i suosnivač Cromatology dental group, udruge ustanova koja primjenom isključivo najviših stručnih standarda u svakodnevnom radu propagira ideju napredne dentalne medicine 21. stoljeća. U bogatoj ponudi usluga članica grupe, svakako treba izdvojiti posebnosti u odnosu na konkurenciju, a to su:
Liječenje pacijenata sa izraženom dentalnom fobijom
All on 4 – 6, zubi za jedan dan
Preventivna dentalna medicina
Ortodontska terapija
Minimalno invazivna dentalna medicina
3D dijagnostika
Liječenje dugotrajnih bolnih stanja
Uklanjanje funkcijskih problema
Terapija čeljusnog zgloba
Individualna terapija
ISO standard 9001, 14001
Sve usluge na jednom mjestu!

Dentalna fobija:
Ordinacija Cekić je specijalizirana ordinacija usmjerena na pacijente kojima je strah glavni razlog nedolaska kod stomatologa. Prvi korak u postupku rješavanja dentalne fobije je stvaranje povjerenja i davanje informacija. Ukoliko je pacijent u dobrom okruženju i s ljudima koji mu žele pomoći na najbolji način s puno brige i razumijevanja, puno će lakše donijeti odluku i krenuti s promjenama. Svi djelatnici ordinacije Cekić obučeni su za rad s takvim pacijentima. Drugi korak je svjesna sedacija odnosno anesteziološka tehnika koja danas predstavlja standard struke u radu s pacijentima koji se panično boje zubara. Svjesna sedacija omogućuje da i oni pacijenti koji su mislili da se njihovi problemi ne mogu riješiti napuste ordinaciju sretni i nasmijani te riješe više zahvata u minimalnom broju dolazaka.

Ordinacija Dentalne medicine Microdental, Pula

Dobrodošli u ordinaciju dentalne medicine. Naš cilj su vaši zdravi i čisti zubi, 365 dana u godini. Uspjeh moderne stomatologije leži u održavanju i prevenciji, a ne samo u mogućnostima koje pruža moderna tehnologija. Inidividualan pristup svakom pacijentu i ugodno okruženje garantiraju da ćete izaći iz naše ordinacije sa zdravim i lijepim osmijehom.

USLUGE U PONUDI
Konzervativa
Pravovremeno otkrivanje i dijagnosticiranje karijesne lezije omogućava minimalno invazivne zahvate na zubima.

Parodontologija
Redovnim kontrolama i održavanjem oralne higijene spriječava se nastanak gingivitisa i parodontitisa.

Implantologija
Dentalni implantat je kirurška komponenta koja se postavlja u čeljusnu kost i služi kao potpora za krunice, mostove, proteze ili ortodontsko sidrište. Implantat je građen od titana a površina mu je obrađena na način da privlači koštane stanice. Takav biološki proces je temelj moderne implantologije i naziva se oseointegracija.
Najprije se postavlja implantat te se čeka minimalno 3 mjeseca kada dolazi do oseointegracije, nakon čega je implantat spreman za opterećenje protetskom nadogradnjom.

Mikroendodoncija
Dentalni mikroskop omogućava vidljivost u najnepristupačnije djelove zuba i usne šupljine. Uz povećanje od 20x ishod same terapije je drastično poboljšan. Skraćeno je vrijeme terapije, a uspješnost povećana do 60% u odnosu na standardni protokol.

Smile design
Digitalno planiranje novog osmjeha. Unaprijed se kompjutorski određuje oblik, boja, dužina zuba te definitivni izgled pacijenta.

Mikroskop
Briljantnost, komfor, informacije - mikroskop omogućava vrhunsku preciznost i efikasnost te tako podiže stomatološke zahvate na jedan viši nivo.
Primjenom mikroskopa u stomatologiji otvara se jedna potpuno nova dimenzija gdje se problemi rješavaju na razini nedostižnoj za ljudsko oko. Povećanje radnog polja od 20x dozvoljava pristup najnedostupnijim područjima zuba i usne šupljine.
Tretirati se može jedino što se vidi - time se skraćuje vrijeme zahvata i povećava komfor i sigurnost za pacijenta.
Multimedija omogućava video i foto prikaz svakog detalja prije, za vrijeme i nakon zahvata te direktno uključuje samog pacijenta u dijagnostiku i rješavanje problema.

Ordinacija dentalne medicine Premate - Pula

U privatnoj stomatološkoj ordinaciji Premate pružamo vam spoj dugogodišnjeg stomatološkog iskustva i primjene suvremenih metoda prevencije, dijagnostike i terapije zuba i usne šupljine.

Dvije nove i moderno opremljene ordinacije nalaze se u neposrednoj blizini centra Pule. U opuštenom obiteljskom okruženju nastojimo se što više prilagoditi individualnim zahtjevima pacijenata osiguravajući željenu estetiku i funkciju.Ordinaciju s tradicijom dugom 25 godine osnovao je dr. Sergio Premate specijalist oralne kirurgije te ju vodi zajedno sa suprugom Majom Premate dr.med.dent. Naš stomatološki tim upotpunjuju Tea Premate dr.med.dent. i Teo Tomić dr.med.dent. Cilj nam je pružanje najkvalitetnije stomatološke zaštite pacijentima svih uzrasta što postižemo kontinuiranim stručnim usavršavanjem i korištenjem materijala renomiranih svjetskih proizvođača.  Dvije nove i moderno opremljene ordinacije nalaze se u neposrednoj blizini centra Pule. U opuštenom obiteljskom okruženju nastojimo se što više prilagoditi individualnim zahtjevima pacijenata osiguravajući željenu estetiku i funkciju.

Usluge: 

• Estetska stomatologija

• Endodoncija

• Protetika

• Implantologija

• Oralna kirurgija

• Dječja stomatologija

• Six Month Smiles

• Fileri

 

Ordinacija dentalne medicine Profident, Zagreb

O NAMA

Ordinacija dentalne medicine - Profident d.o.o. je privatni centar dentalne medicine temeljen na kvaliteti, zavidnoj tradiciji i suvremenom novo opremljenom prostoru.

Druga generacija doktora dentalne medicine obitelji Kušeta vodi brigu o oralnom zdravlju novih generacija svojih dugogodišnjih pacijenata sa iskustvom privatne ordinacije dr. Marije Kušeta  od 1991.godine.

Danas se možemo pohvaliti potpuno novoopremljenim prostorom te cjelokupnom novom suvremenom opremom pod vodstvom novih mladih snaga mr.sc. Tajane Kušeta Antić prezentirajući savršen spoj tradicije, iskustva i mladenačkog poleta.

Redoviti besplatni pregledi, naša stručnost i iskustvo te najkvalitetniji stomatološki materijali su Vam svakodnevno na raspolaganju.

Izuzetno smo ponosni smo na naš tim vrhunskih stručnjaka koji su usko specijalizirani na različitim područjima dentalne medicine, a s kojima svakodnevno surađujemo. Na taj način, svakom našem pacijentu, garantiramo vrhunsku uslugu i maksimalnu stručnost, sve na jednom mjestu. Godinama kontinuirano ulažemo u edukacije i znanstvena usavršavanja, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, te pratimo razvoj svih suvremenih tehnologija kako bi ih danas mogli primijeniti u našem svakodnevnom radu.
Pozivamo Vas na prvi pregled i konzultacije na kojem se i sami možete uvjeriti u našu ljubaznost i stručnost jer naša misija je stvoriti Vam prekrasan osmijeh!
Neka svaki Vaš posjet bude novo pozitivno iskustvo.

USLUGE

PREGLED I DIJAGNOSTIKA
   * pregled usne šupljine intraoralnom kamerom
   * skidanje zubnih naslaga
   * čišćenje zubnog kamenca i poliranje zubi
   * pjeskarenje zubi

ESTETSKA STOMATOLOGIJA
    * ispuni kompozitni i keramički (inlay-i, onlay-i i overlay-i)
    * keramičke ljuskice
    * izbjeljivanje zubi ZOOM 2 lampom
    * zubni nakit

ENDODONCIJA
    * ručna i strojna endodoncija
    * revizija punjenja kanala

FIKSNA I MOBILNA PROTETIKA
    * krunice i mostovi – bezmetalni i metal-keramički
    * kombinirani fiksno-mobilni nadomjesci

Redoviti besplatni pregledi, polugodišnje i godišnje kontrole, povezanost naše mladenačke stručnosti i
dugogodišnjeg iskustva te najkvalitetniji stomatološki materijali svakodnevno su Vam na raspolaganju.
Cijene u ordinaciji usklađene su sa vrhunskim materijalima koje koristimo i uslugom koju pružamo.
U isto vrijeme smo vodili dosta računa o platežnoj moći naših pacijenta.
Dogovorite besplatni pregled i uz njega ćete dobiti stručne konzultacije i savjet te rješenje.
Cijena će Vas ugodno iznenaditi.
Dobrodošli!

Pedijatrijska ordinacija Moje dete, Beograd

Privatna pedijatrijska ordinacija “MOJE DETE” želi da sve trenutke u odrastanju vašeg djeteta podjeli sa vama osiguravajući kvalitetnu zdravstvenu zaštitu djece od rođenja do punoljetnosti.

Ordinacija pruža pun spektar zdravstvene zaštite zdrave i bolesne djece, fizijatrije, kao i popunjavanje svih vrsta medicinskih obrazaca.

Usluge koje nudimo

Ponuđene usluge uključuju opći pedijatrijski pregled, konzultativne preglede vrhunskih profesionalaca iz oblasti neonatologije, pulmologije, neurologije, nefrologije. Briga o zdravlju djeteta predstavlja prioritet svakog roditelja.

Pouzdan pedijatar je potreban kako bolesnoj, tako i zdravoj djeci. Najbolje liječničke odluke za djecu donose se uz dobru saradnju roditelja sa liječnikom i uz njihovo obostrano povjerenje.