Adriatic Health Tourism Platforma

AHT Invest Forum nastavljamo u okviru aktivnosti na platformi Adriatic Health Tourism koja ima za cilj brendirati Adriatic regiju kao cjelogodišnju turističku rivijeru Europe. 

U sklopu javnog savjetovanja kohezijskih politika pri EU komisiji, Medicinska grupa d.o.o. osmislila je i poslala dokument Adriatic Health Tourism Platform kojeg možete vidjeti u prilogu.

Riječ je o konkretnom programu za financiranje investicijskih projekata iz zdravstvenog turizma na području cijele Adriatic regije. Ideja je uvrstiti područje zdravstvenog turizma u zaseban program iz kojeg se isti mogu financirati npvim financijskim okvirom EU od 2020. Za posljedicu ovo će donijeti veći i brzi razvoj te bolju realizaciju novih projekata koji čine regiju cjelogodišnjom destinacijom. „Adriatic Health Toruism Platform“ detaljno će biti predstavljena na FAHT Invest Forumu. Obuhvaća konkretne prijedloge tješnjeg uključivanja sektora zdravstvenog turizma u idući financijski okvir EU u kojem će se predvidjeti količina novaca za nove zdravstveno-turističke investicije i povećati mogućnost za njihovu realizacij (dokument je u privitku).

Uvjerenja smo kako projekti iz spomenutih područja uvelike pridonose brendiranju Adriatic regije kao destinacije cjelogodišnjeg turizma i kako im treba omogućiti što veći razvoj kako bi pak za posljedicu ima rast investicija, zaposlenosti, razvoj destinacija i ostale povoljne ekonomske učinke.

Iz Health Card ponude