Pretražite HC ponudu

Poliklinika za laboratorijsku imunologiju i medicinsku biokemiju Imunomed, Zagreb

Hrvatska (Croatia) · Zagreb Krbavska 11, 10000 Zagreb

Korištenjem Health Card kartice ostvarujete navedeni popust na cijenu usluga u Poliklinika za laboratorijsku imunologiju i medicinsku biokemiju Imunomed, Zagreb. Saznaj više ->

Više o ustanovi

Voditelj Poliklinike IMUNOMED je prof. dr. sc. Vitomir Burek, imunolog, specijalist laboratorijske imunologije i specijalist infektolog, osnivač i dugogodišnji voditelj Odjela za kliničku imunologiju, Imunološke ambulante i Imunološkog laboratorija Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“u Zagrebu.
Ostali suradnici – specijalist medicinske biokemije, magistar medicinske biokemije, molekularni biolog, zdravstveni tehničari također su osobe sa velikim iskustvom u obavljanju izvođenja postupaka u raznolikoj dijagnostici koja se provodi u Poliklinici.

Rad Poliklinike provodi se kroz rad

   1. SPECIJALISTIČKE IMUNOLOŠKE AMBULANTE te kroz
   2. DIJAGNOSTIKU u nizu područja.

DIJAGNOSTIKA se provodi na uzetom materijalu od pacijenata Poliklinike i od donesenih uzoraka od 07.00 – 18.00 sati od ponedjeljka do petka a subotom 08.00 – 12.00

Rezultati dijagnostičkih pretraga
Rezultati pretraga gotovi su isti ili drugi dan, ovisno o tome kada je materijal za obradu donesen ili uzet u Poliklinici
Ako dijagnostički proces zahtijeva inkubaciju preko noći rezultat je gotov za dva dana.
U slučaju potrebe retestiranja ili potvrdnog testa rezultat je gotov za dva do tri dana

Nalazi – rezultati pretraga, u dogovoru sa pacijentom, mogu se:
- podići u samoj poliklinici
- poslati poštom
- poslati faxom
- poslati e-mailom

USLUGE:
Utvrđivanje imunološkog statusa
Infektivni agensi
Autoimune bolesti i alergije
Biokemijske pretrage
Molekularna dijagnostika (PCR)
Mikrobiološke pretrage
Prioni

IMUNOLOŠKA AMBULANTA radi od 08.00 do 14.00 sati od ponedjeljka do petka. Ona uključuje:

OBRADU PACIJENATA
- fizikalni pregled pacijenta
- anamneza tj dobivanje podataka o aktualnim smetnjama u trenutku dolaska te prije toga

KONZULTACIJE U VEZI POTREBNIH PRETRAGA
- informacije o razlozima za željeno testiranje
- boravak u rizičnim okolnostima (uski ili socijalni kontakti) sa osobama koji aktualno boluju ili su kronični nosioci nekih visoko infekcioznih virusa ili drugih infektivnih agensa npr hepatitis B i C virusi, HIV virus, i dr)
- rizične aktivnosti i /ili situacije (promiskuitet, homoseksualni odnos, intravensko uzimanje droga, operativni zahvat, transfuzije krvi i dr)
- boravak u zemljama visokog rizika za određenu infekciju (virusni hepatitisi, HIV infekcija- AIDS)
- boravak u sredini visokog rizika za određene infekcije: šuma/šikara – ugriz krpelja (Lajmaska bolest, krpeljni meningoencefalitis);
- kontakt sa kućnim ljubimcima (psi,mačke, papagaji), sa nekim domaćim životinjama (razne zoonoze) i dr.

INTERPRETACIJA – TUMAČENJE REZULTATA PRETRAGA
- interpretacija rezultata odnosno tumačenje rezultata pretrage osobito je važno a posebno kada se rezultati izražavaju kvalitativno (tj kao negativan, pozitivan ili graničan) a što je najčešći slučaj kod testiranja na infektivne agense jer:
- isti nalaz može imati različiti značaj. To ovisi o više elemenata – vrijeme uzimanja materijala za analizu, kombinacija sa drugim razredima antitijela, čvrstoća veze antitijela i antigena i dr
- određeni nalazi zahtijevaju ponavljanje pretraga nakon određenog vremena ili proširenje pretraga ( ne samo IgM i IgG razred antitijela već i IgA antitijela)
- proširenje pretraga da se bolje razjasni radi li se o akutnoj ili kroničnoj infekciji (aviditet)
- dinamika - praćenje kretanja tj pojave, nestajanja jednih i pojava i porast drugih antitijela što je važno za ishod tj prognozu bolesti
- praćenje kretanja visine odnosno količine antitijela (titar antitijela) i antigena.
Više o tome vidi: zoonoze, ponavljanje pretraga, ELISA testovi, potvrdni testovi, aviditet

Ova interpretacija može se raditi kod osoba/pacijenata sa rezultatima pretraga koje su obavljene u laboratoriju Poliklinike ali isto tako i kod osoba/pacijenata sa rezultatima pretraga dobivenim na drugim mjestima tj izvan Poliklinike


Dijagnostika, Utvrđivanje imunološkog statusa, Infektivni agensi, Autoimune bolesti i alergije, Molekularna dijagnostika (PCR), Prioni, Infektivni agensi, Biokemijske petrage, Mikrobiološke pretrage

Kontakt informacije

01/410 3100
01/410 3102
01/410 3101
RADNO VRIJEME IMUNOLOŠKA LABORATORIJ PODIZANJE AMBULANTA (ZA UZIMANJE UZORAKA) NALAZA Pon – Petak 08.00 – 14.00 07.00 – 18.00 7.00 – 18.00 Subota 07.00 - 12.00 7.00 – 12.00
Poliklinika za laboratorijsku imunologiju i medicinsku biokemiju Imunomed, Zagreb

Kontaktiraj Poliklinika za laboratorijsku imunologiju i medicinsku biokemiju Imunomed, Zagreb