Print

Ultrazvučna i radiološka dijagnostika, Specijalistička ordinacija "Prim. Dr.med. Amila Halilčević, radiolog"Više o ustanovi

Ultrazvučna i radiološka dijagnostika, Specijalistička ordinacija "Prim. Dr.med. Amila Halilčević, radiolog" osnovana je 2000. godine i vodi se od strane Prim. Dr.med. Amila Halilčević, radiolog, liječnika i specijaliste sa radnim stažom od preko 30 godina.

To je liječnik u kojeg se ima povjerenja, fokusiran na pacijenta, s dugogodišnjim iskustvom služenja pacijenata uspješnom i učinkovitom dijagnozom, uspješnim vođenjem pacijenta u postoperativnom periodu, pomažući pacijentu u dijelu života obilježenog bolešću. Prirodna i brižljiva u komunikaciji s pacijentima i otvorena ka kolegama drugih specijalnosti.

U ordinaciji pacijent može dobiti saznanje o stanju svojih abdominalnih organa, urotraktu, štitnjači, dojkama (uključujući i mamografiju), krvnim sudovima i lokomotornom sistemu. Sistematski pregledi su također predmetom rada ordinacije.

 

 


Lokacija