Uvjeti korištenja

Autor: Health Card Datum:

Internetska stranica www.health-card.com je u vlasništvu trgovačkog društva Medicinska Mreža d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.health-card.com koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti).