Health Card mobilna aplikacija

Poštovani korisnici Health Card-a,

Health Card grabi korak s vremenom i modernim ICT tehnologijama te uskoro prelazi na novu digitalnu platformu. Svi trenutni i budući korisnici Health Card-a biti će u mogućnosti preuzimati virtualnu Health Card mobilnu aplikaciju putem App Store ili Google Play (podržava instalaciju na sustavima Android i Apple Apple IOS).

Sigurni smo da će Vam mobilna aplikacija olakšati izbor ciljanih usluga u okviru mreže partnera Health Card.

Iz Health Card ponude